Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту


Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту


Назва нерезидента __________________________________________________________________

Адреса ____________________________________________________________________________

Країна _____________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код нерезидента у країні резиденції ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜


Одиниця виміру: в тис. грн з одним десятковим знаком.


№ з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (кол. 4 - кол. 3)

Сума податку(кол. 5 х 30 : 100)

1

2

3

4

5

6Всього на дату виплати прибутку

Х

Х
Всього на дату виплати прибутку

Х

ХВсього за звітний період

Х

Х0471380968713413.html
0471463026931324.html
0471528881535806.html
0471714606419119.html
0471832325320436.html