Методичний коментар до впровадження програми підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

^ Методичний коментар до впровадження програми підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.
Діюча Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (початкова школа) та Типові навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (початкова школа) затверджені МОН України і впроваджуються у всіх ОІППО.

До творчої групи з розробки вище вказаних документів входили науковці, викладачі кафедр та методисти Закарпатського ІППО, а саме:

^ Талапканич М.І., директор інституту, доцент;

Петечук В.М., заступник директора інституту, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін;

^ Химинець В.В., заступник директора інституту, завідувач кафедри педагогіки, психології і теорії управління освіти;

Баяновська М.Р., завідувач кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін інституту;

^ Кірик М.Ю., методист кабінету дошкільної та початкової освіти інституту;

Сергійчук Ю.П., завідувач кабінету національних шкіл інституту;

Колодко М.Ю., вчитель-методист НВК «Первоцвіт» м.Ужгорода;

Лялик О.О., вчитель-методист АНВК м.Ужгорода;

^ Мацько О.В., «старший вчитель» ЗОШ І ст. №1 м.Ужгорода.

Методисти кабінету природничо-математичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти брали участь у науково-методичних семінарах, які проводилися на базі Інституту інноваційних технологій та змісту освіти з розробки програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти.


^ 6.4. Методичне забезпечення навчального процесу

Методичне забезпечення навчального процесу у 2009 році в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти базувалось на глибокому аналізі функціональних елементів системи та системи в цілому, ефективному управлінню її якістю. Структурні підрозділи інституту планово і цілеспрямовано працювали над методичним забезпеченням системи післядипломної педагогічної освіти регіону, підвищення кваліфікації керівних кадрів і педагогічних працівників освіти Закарпаття. Основними завданнями, які вирішувалися, були: забезпечення курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти із дотриманням періодичності і термінів проходження та з врахуванням установленого порядку їх атестації; проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів; методичне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах області; координація діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам; аналіз, узагальнення і поширення педагогічного досвіду та педагогічних інновацій.

Упродовж року колективом інституту підготовлено і проведено 48 обласні семінари, інструктивно-методичні наради та засідання методичних об’єднань вчителів на базі районних (міських) методичних кабінетів, освітніх установ і творчих лабораторій педагогічних працівників. Науковці та методисти приймали участь у вивченні, аналізі і наданні практичної допомоги з різних питань організації навчально-виховного процесу в районах області відповідно до планів роботи управління освіти і науки обласної держадміністрації та інституту. Здійснювалися індивідуальні виїзди з питань надання методичної допомоги педагогічним працівникам, керівникам шкіл та позашкільних установ, працівникам районних (міських) відділів освіти та з метою вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду. Основна увага зверталася на запровадження Закону України «Про освіту», перехід на 12-ти річне навчання, тематичний облік та атестацію знань учнів, запровадження Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті.

Цільові методичні виїзди працівників інституту у відділи освіти та навчальні заклади області слугували вирішенню питань запровадження нових навчальних планів і програм, апробації навчальної літератури, організації роботи районних (міських) методичних кабінетів та об’єднань, проведення учнівських предметних олімпіад, конкурсів творчих робіт тощо. Активною була й участь у підготовці та проведенні районних та міських конференцій учителів, обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів. Із 5-ти номінацій (українська мова і література, англійська мова, фізика, інформатика, музика) проведено конкурс «Учитель року – 2009». В його обласному турі прийняли участь 75 педагогів, (українська мова і література – 18 чол., музика – 15 чол., англійська мова – 17 чол., фізика культура – 13 чол., інформатика – 12 чол.) п’ятеро з них – у Всеукраїнському етапі. Кирлик Ярослав Юрійович, вчитель музики у ІІ етапі став лауреатом.


^ 6.5. Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських

та регіональних конференцій, семінарів тощо

На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та навчально-виховних закладів області у 2009 році організовано і проведено:

^ Міжнародний семінар:

Всеукраїнські семінари:

- реалізація сучасних освітніх технологій та особливості навчання словацької мови в 12-ти річній школі;

Всеукраїнські конференції:

Всеукраїнський турнір:

Обласні семінари, конфернції:

А загалом проведено 48 обласних науково-методичних семінарів та інструктивно-методичних нарад.

Працівниками інституту систематично вивчається рівень знань, умінь і навичок учнів із суспільно-гуманітарних та з природничо-математичних дисциплін.

На допомогу освітянам області підготовлено і видано більше 50 найменування методичних посібників, бюлетенів, рекомендацій з питань організації навчально-виховного процесу, удосконалення і організації системи методичної роботи, керівництва сучасною школою, запровадження інноваційних технологій, поширення досвідів творчо працюючих педагогів.

У 2009 році в інституті продовжувалася і вдосконалювалася робота Центру практичної психології та соціальної роботи, продовжив роботу Центр інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання. Налагоджена робота інформаційно-видавничого центру. Систематично випускається газета «Слово вчителя», велася робота по випуску обласного освітянського часопису «Освіта Закарпаття».

По новому організована робота вченої та науково-методичної рад інституту.

Продуктивно працювали у 2009 році методисти підрозділів та філії інституту у м.Берегові. Ними було організовано і проведено низку інструктивно-методичних нарад, семінарів для освітян шкіл національних спільнот.

Проведена значна робота по зміцненню матеріально-технічної бази інституту, в тому числі по забезпеченню кабінетів з навчальних дисциплін оргтехнікою та ремонту і підготовці приміщень для занять.

В області розроблена і впроваджується належна система взаємодії методичних служб усіх рівнів: інститут післядипломної педагогічної освіти – міські та районні методслужби – методичні служби навчальних закладів. Відбирається найбільш ефективний методичний арсенал щодо особистісно-розвивального проектування й організації навчання педагогів.

Високу ефективність мають семінари, конференції, педагогічні читання, методичні об’єднання, педагогічні дискусії, методичні фестивалі, ярмарки педагогічних ідей, конкурси «Учитель року», динамічні ініціативні, творчі групи, методичні ринги – форми і тематику яких рекомендують науковці та методисти інституту.


^ VІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В останні роки підрозділи Закарпатського ІППО приділяють значну увагу співпраці з аналогічними закладами областей сусідніх країн, що межують із Україною (Словаччина, Польша, Угорщина, Румунія). Кафедри та методкабінети інституту координують також відповідну міжнародну діяльність освітніх закладів області.


^ 7.1. Співпраця з зарубіжними науковими центрами

та закладами освіти, обмін інформацією

Протягом 2009 року Інститутом в сфері міжнародної діяльності вживалися заходи щодо:

- забезпечення реалізації укладених угод з навчальними закладами та установами зарубіжних держав;

- укладання нових угод з питань співробітництва в сфері освіти і науки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, а також стажування іноземних освітян у навчальних закладах області;

- сприяння інтеграції навчальних закладів області з освітніми закладами, установами, фондами інших країн, проведення міжнародних заходів з учнівською молоддю.

Було продовжено співпрацю з такими закордонними навчальними закладами, установами та громадськими організаціями:
п/п

Меморандум, проект, угода про співпрацю

Тема проекту/угоди

^ Підрозділ, який здійснює спів робіт-ництво (відділ, кафедра тощо)

Термін дії

1.

Угода.

Ніредьгазький педагогічний інститут (Угорщина)

Освітні технології

Кабінет національних шкіл

2000-2010 рр.

2.

Проект. Дебреценський університет ім. Лайоша Кошута (Угорщина)

Освітні технології

Кабінет національних шкіл

2005-2010 рр.

3.

Контракт.

Будинок удосконалення вчителів м.Сату-Маре (Румунія)

Розвиток педагогічних ресурсів

Кабінет національних шкіл

2005-2010 рр.

4.

Проект.

Гете-інститут (Німеччина)

Освіта дорослих

Кабінет суспільно-гуманітарних дисциплін

2003-2010 рр.

5.

Угода.

«Оксфорд Юнівірсітіті Пресс»

(Велика Британія)

Комунікативна методика за антен-тичними навчально-методичними комплексами

Кабінет суспільно-гуманітарних дисциплін

2004-2014 рр.

6.

Проект.

Міжнародний центр педагогічних наук м.Париж (Франція)

Зовнішнє тестування

Кабінет суспільно-гуманітарних дисциплін

2007-2009 рр.

7.

Меморандум.

Пряшівський університ. ім.Й.Шафарика

(Словаччина)

Технології виховання

Кафедра методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін

2007-2011 рр.

8.

Угода.

Муніціпальний музей м.Сату-Маре (Румунія)

Історія.

Література.

Археологія.

Кабінет національних шкіл

2005-2011 рр.

9.

Угода.

Институт Русского языка и литературы им. А.С.Пушкина

м.Москва (Росія)

Освіта дорослих. Учнівські інтелектуальні змагання

Кабінет національних шкіл

2004-2010 рр.

10.

Угода.

Общеобразовательная школа №365

м.Москва (Росія)

Пушкінський фестиваль

Кабінет національних шкіл

2007-2010 рр.

11.

Меморандум.

Інститутом досліджень і розвитку освіти м.Будапешт (Угорська Республіка)


Дослідження в галузі освіти

Берегівський філіал інституту

2009-2012 рр.

12

Угода

Центр перепідготовки педагогічних працівників повіту Марамуреш (Румунія);

Курсова і семінарська підготовка вчителів

Кабінет національних шкіл

2009-2011 рр.^ 7.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів


Проведено зустрічі із зарубіжними партнерами і укладено угоду про співробітництво в наступні роки з Центром перепідготовки педагогічних працівників повіту Марамуреш (Румунія). У цій угоді передбачено співробітництво з питань обміну досвідом з найважливіших напрямків розвитку, управління і планування в галузі освіти; проведення спільних наукових досліджень в галузі педагогічних наук; перепідготовка спеціалістів, стажування, підвищення кваліфікації педпрацівників, інших видів обмінів; розвиток прямого співробітництва між навчальними закладами вказаних держав; обмін навчально-методичною, художньою літературою та аудіо-відео навчальними матеріалами, організація виставок зразків навчальної літератур тощо.

Підготовлено і обговорено проект угоди про співробітництво з фондом «Центр за Європейську політику» (м. Братислава Словаччина), в рамках якого зокрема передбачено підвищення кваліфікації спеціалістів на основі стажування та інших видів обмінів, підвищення рівня інформованості працівників освітньої галузі про зміст національних інтересів, мету європейської інтеграції, історію ЄС та функціонування його інституцій, стандарти життя в європейських державах. З вказаною організацією ЗІППО бере участь у спільному проекті «Школа без кордонів». Учасниками проекту є група педагогічних працівників Словаччини, які працюють в школах, де викладається українська мова та Закарпатської області, які викладають словацьку мову. Протягом 2009 року проведено три міжнародних семінари в рамках проекту в Словаччині (Кошице, Михайлові, Братислава).

Працівники Берегівського філіалу інституту в м.Пейч (Угорська Республіка) брали участь в роботі міжнародної конференції з проблем вивчення рідної мови угорської меншини, яка проживає за межами Угорщини.

У червні 2009 р. в Ужгороді Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації та відділом у справах національностей облдержадміністрації проведено міжнародний науково-методичний семінар, присвячений поліпшенню вивчення української мови як державної в загальноосвітніх навчальних закладах Закарпатської області з навчанням мовами національних меншин.

У роботі семінару крім працівників інституту післядипломної педагогічної освіти, взяли участь науковці Ужгородського національного університету, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Мукачівського державного університету, Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, Будапештського університету ім. Л. Етвеша (Угорщина), Ніредьгазької Вищої Школи (Угорщина), шкільного інспекторату повіту Марамуреш та повіту Сату-Маре (Румунія), автори підручників та програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин; керівники районних (міських) методичних об'єднань вчителів української мови і літератури, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону; Міністерства освіти і науки України, експерти; керівники обласних національно-культурних товариств. У відкритому діалозі було обговорено шляхи подальшого вдосконалення вивчення державної мови в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин з метою забезпечити для учнів цих закладів той рівень знань з української мови і літератури, який мають учні шкіл з українською мовою навчання. Матеріали міжнародного науково-методичного семінару опубліковані у збірнику « Державотворча й об’єднувальна функції української мови: реалії, здобутки, перспективи» (за редакцією Ю.В.Герцога. – Ужгород: Поліграф центр «Ліра», 2009. – 492 стор.)

Відповідно до угоди Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти із Закарпатським угорським інститутом ім.Ракоці Ференца ІІ влітку цього року проведено тижневу курсову перепідготовку 300 педагогічних працівників навчальних закладів області в рамках «літньої академії ім.Келчеї», яка фінансувалася за рахунок різних фондів Угорської Республіки. У заходах, які проводилися під час «літньої академії» крім працівників названих інститутів брали участь науковці і викладачі окремих вищих навчальних закладів Угорської Республіки, Словаччини, Словенії (університети м.Будапешт ім.Л.Етвеша та Пазмань Патера, м.Дебрецен, м.Сегед, м.Пейч, м.Геделе, інститутів міст Ніредьгаза і Сарваш – Угорщина; університет м.Братислава Словаччина; університет м.Морибор Словенія). Тут працювали секції вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкових класів, української мови і літератури, української мови, які викладають в початкових класах, математики, хімії та біології, історії, фізики, угорської мови і літератури, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підтримано і надано методичну допомогу в здійсненні обмінів делегаціями в рамках міжнародного партнерства 57 загальноосвітнім навчальним закладам області, які підтримують партнерські зв’язки з 91 навчальним закладом і установою освіти інших країн, в тому числі 33 навчальні заклади Угорщини, по 11 - Польщі, Словаччини, по 7 – Німеччини, Румунії, по5 – Чехії і США, по 2 - Хорватії, Сербії, Росії, по 1 – Словенії, Нідерландів, Австрії, Великобританії.

У 2009 році основна увага в сфері міжнародної діяльності буде спрямовано на реалізацію укладених угод; налагодженню партнерських зв’язків з відповідними установами освіти Словаччини, Чехії, Румунії і Польщі; співробітництву щодо ефективного використання можливостей спільної участі в європейських програмах.


0487217343192168.html
0487277792962588.html
0487349524763443.html
0487465182230102.html
0487586446609850.html